Начало Документи Образци на документи Контрол на ветеринарномедицинските продукти

Контрол на ветеринарномедицинските продукти


 Образец на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство - приложение № 3 към чл.8, ал.1 от Наредба № 10 от 20.12.2013 г.

 Образец на заявление за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство - приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредба № 10 от 20.12.2013 г;

Образец КВМП-1 - Лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-2 - Лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП-3 - Лиценз за производство на ВМП

Образец КВМП-5 - Заявление за издаване на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП-6 - Заявление за издаване на лиценз производство на ВМП

Образец КВМП-13 - Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека по заявление за издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-14 - Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека

Образец КВМП-19 -  Инструкция за инспекция на животновъден обект за контрол върху употребата на ВМП и медикаментозни фуражи

Образец КВМП-44 -  Заявление за промяна на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП-45 - Заявление за промяна на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП-57 - Уведомление за преустановяване на продажбите

Образец КВМП-58 - Уведомление за първо пускане на пазара

Образец КВМП-62а - Протокол от проведена инспекция на животновъден обект за контрол върху употребата на ВМП и медикаментозни фуражи.

Образец КВМП -70 "Протокол от проведена инспекция по заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели.

Образец КВМП-4 - Заявление за издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП


Образец КВМП-9 Заявление за промяна на лиценз за производство на ВМП

Образец КВМП-63-Заявление за одобряване на реклама

Образец КВМП-64 - Инструкция за прилагане на ВМП по каскаден принцип

Образец КВМП-65 - Заявление за издаване на сертификат по сертификатната схема на СЗО

Образец КВМП 67 "Дневник на собствениците/ползвателите на животни за извършените лечебно-профилактични мероприятия".

--------- Наркотични вещества за ветеринарномедицински цели ---------------------


Образец на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели - подновена

Образец на допълнение към лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на допълнение към лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели - подновена

Образец на допълнение към лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели
Образец КВМП – 12 - Заявление за издаване на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП – 10 - Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП – 11 - Заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП – 59 - Заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Образец КВМП – 15 - Протокол от инспекция на обект за търговия на едро по заявление за издаване на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП – 16 - Протокол от инспекция на обект за търговия на едро с ВМП


Образец КВМП -17 Протокол от инспекция за добра производствена практика

Образец -КВМП -21 Протокол от проведена инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП

Образец КВМП -18 Сертификат за добра производствена практика

-------- Образци на документи за срочна употреба на ВМП ---------------------------

Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП по процедура за взаимно признаване и децентрализирана процедура

Заявление за издаване на лиценз за употреба на ВМП

Заявление за промяна на лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 33 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТ

Образец КВМП – 35 - Лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 37 - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 39 - Допълнение към лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 38 - Допълнение към решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 47A - Лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху срочен лиценза за употреба на ВМП

Образец КВМП – 49A - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху срочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 51 - Лиценз за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 53 - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 55 - Допълнение към лиценза за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценза за употреба на ВМП

  ------ Образци на документи за безсрочна употреба на ВМП ------------------------------------------------

Образец КВМП – 61 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Образец КВМП – 36 - Безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 34- Заявление за промяна на разрешението за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствен продукт

Образец КВМП – 46 - Решение за признаване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 48 A- Лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на правата върху безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 50A - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 56 - Допълнение към лиценза за употреба на ВМП при промяна в обхвата на безсрочен лиценза за употреба на ВМП

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Образец КВМП 42 - Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на дребно и съхранение наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП

 Образец КВМП - 41 - Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от Приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП

 Образец КВМП - 40 - Протокол от проведена инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от Приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП

Образец КВМП - 43 - Aмбулаторен дневник за ветеринарни клиники и амбулатории

Образец КВМП-7 - Заявление за промяна в лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-8 - Заявление за промяна на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП 66 - "Дневник за ветеринарномедицински продукти (ВМП) във ветеринарните клиники и амбулатории".

Образец КВМП-68-Сертификат за произход и свободна продажба на ВМП

Образец КВМП-69-Сертификат за фармацевтичен продукт.

Информационен лист за проверка върху употребата на ВМП в животновъдни обекти по въпросите, свързани с антимикробната резистентност