• ОДБХ-Разград потвърди огнище на туберкулоза в лично стопанство в село Кривица

    Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Разград потвърди огнище на заболяването туберкулоза в лично стопанство в село Кривица, община Самуил, област Разград. В обекта се отглеждат две животни – крава и теле. Издадена е заповед на директора на ОДБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на туберкулоза. Заболялото животно (крава) подлежи на санитарно клане, съгласно одобрената Програма за контрол и надзор на болестта туберкулоза и Регламент 2020/689. Другото животно подлежи на учестена туберкулинизация.     * Изображението е илюстративно.


 • ОДБХ-Плевен проверява два сигнала за отравяне на пчели в района на село Катерица

    Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Плевен проверява два сигнала за отравяне на пчели в района на село Катерица, Област Плевен. Местни пчелари са сигнализирали в събота, 25.06.2022 година, за отравяне на пчелите им. В района, където са разположени пчелините в същия и предходния ден се е извършвала сеитба на соя. Инспектори от областната дирекция са посетили района в неделя, 26.06.2022 г. Взети са проби от пчелни трупчета от два пчелина, проби от разтвора в техниката, с която се е извършвало третиране, както и третирани семена от сеялката. В хода на проверката е потърсено съдействие от органите на МВР. По данни на пчеларите е възможно да е извършено пръскане с авиационна техника. Със заповед на директора на Областната дирекция по земеделие (ОДЗ) Плевен е назначена комисия, която днес, 27.06.2022 година, взема проби и от растителността, съгласно действащото законодателство. Резултатите от лабораторните изследвания и от проверката ще бъдат оповестени допълнително. БАБХ напомня, че приема сигнали на Горещия телефон – 0700 122 99, както и през интернет страницата на агенцията, в секция „Подай сигнал“.


 • БАБХ установи нерегламентирано загробване на голям брой мъртви птици в животновъден обект в Ловешко

    В резултат на извършена съвместна проверка от органите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), ДАНС и МВР на животновъден обект в с. Йоглав, обл. Ловеч, е установено нерегламентирано загробване на голям брой мъртви птици.                     Предприети са съответните действия по компетентност с цел ограничаване на рисковете за екологичната сигурност, както и на мащабно разпространение на заразни и паразитни болести. На собственика на животновъдния обект ще бъдат съставени актове за административни нарушения и предписания за отстраняване на несъответствията, както и ще бъдат уведомени компетентните институции за случая. Обектът ще подлежи на усилени проверки за спазване на нормативната база.


 • БАБХ не допусна пратка от близо 1000 живи растения, внос от трети страни, през ГКПП „Капитан Андреево“

    Няма опашка от изчакващи товарни автомобили на пункта Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна пратка от близо 1000 живи растения, внос от трети страни, през ГКПП „Капитан Андреево“. Товарът е представен за извършване на фитосанитарен контрол от инспекторите на агенцията на граничния пункт, които са установили, че е съставен от 930 броя декоративни растения за засаждане. При проверката е констатирано, че част от растенията в пратката са забранени за внос в ЕС, съгласно Регламент 2018/2019, а друга - не са отговаряли на специалните изисквания за внос на територията на общността. Съгласно действащото законодателство, вносът на стоките е отказан. Пратката е върната в страната на произход.  Към момента, на граничния пункт „Капитан Андреево“ няма опашка от изчакващи товарни автомобили.


 • 418 тона плодове и зеленчуци не са допуснати през ГКПП „Капитан Андреево“ в Република България и ЕС от 20 май досега

    Количествата са насочени за унищожаване или са върнати в страната на произход    Над 418 тона плодове и зеленчуци, внос от трети страни, преминали през ГКПП „Капитан Андреево“, не са допуснати от БАБХ да достигнат до потребителите в Република България и ЕС от 20 май досега. Причината е, че чрез лабораторен анализ в тях са установени наднормени количества остатъчни вещества от пестициди. Считано от 20 май т.г. БАБХ пое всички етапи от извършвания фитосанитарен и здравен контрол върху плодовете и зеленчуците, внос от трети страни, преминаващи през ГКПП „Капитан Андреево“. Пробите за анализ за наличие на остатъчни вещества от пестициди при официалния контрол се изследват единствено в „Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол“ към БАБХ. Пратките с плодове и зеленчуци, при които са установени несъответствия, не са допуснати на територията на страната и ЕС. В съответствие с Регламентите на ЕС и законодателството на Република България, продукцията е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход. Заловените храни, които подлежат на съобщаване по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи (RASFF) са били сигнализирани незабавно.