Начало Официален контрол Контрол на продукти за растителна защита

Контрол на продукти за растителна защита


Резултати от контролната дейност на отдел „Контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове”, дирекция РЗК и отделите „Растителна защита” към Областните дирекции по безопасност на храните за периода януари - февруари 2015 година, относно пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове

Резултати от контролната дейност на отдел „Контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове”, дирекция РЗК и отделите „Растителна защита” към Областните дирекции по безопасност на храните за периода месец януари - месец ноември 2014 година, относно пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове
 

Резултати от контролната дейност на отдел „Контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове”, дирекция РЗК и отделите „Растителна защита” към Областните дирекции по безопасност на храните за периода месец януари - месец декември 2014 година, относно пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове

Резултати от контролната дейност на отдел „Контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове”, дирекция РЗК и отделите „Растителна защита” към Областните дирекции по безопасност на храните за месец януари 2015 година, относно пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове.