Начало Регистри Контрол на храните

Контрол на храните


Национален електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход/National registers

Списък на предприятията в съответствие с раздел А към глава V от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 (Регламент за ТСЕ) – за обектите по Регламент (ЕО) 853/2004/ Slaughterhouses, cutting plants and other establishments registered in accordance with Section A to Chapter V of Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 (TSE Regulation)

Национален регистър на транспортните средства за превоз на храни

Списък на предприятията в съответствие с раздел А към глава V от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 (Регламент за ТСЕ) – за обектите за СЖП/ Processing plants producing blood products, registered as processing ABP in accordance with Section A to Chapter V of Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 (TSE Regulation)

Национален регистър на транспортните средства за превоз на странични животински продукти (СЖП) и продукти от тях

Регистър на издадените разрешения за оператори на хранителни банки.

Регистър на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, пуснати на пазара на Република България

Връзка: Национален Регистър на бизнесоператорите, които извършват  търговия с храни от разстояние.