Европейска координация


Списък с полезни връзки към други електронни страници

 

 

1. Връзка към Официалния вестник на Общността

 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en

 

2. Връзка към Генералните дирекции в Европейската комисия

 

http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm

 

3. Връзка към електронната страница на Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните“ (ГД САНТЕ)

 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

 

4. Връзка към страницата на Постоянните комитети към Европейската комисия

 

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/index_en.htm

 

5. Връзка към специалната страница на ГД САНТЕ за епидемичния взрив от Е.

Коли,О104 в Германия.

 

http://ec.europa.eu/food/food/coli_outbreak_germany_en.htm

 

6. Връзка към специалната страница на ГД САНТЕ за заболяването Шап в България.

 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/fmd_bg_en.htm

 

7. Връзка към организационната структура на ГД САНТЕ

 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/chart.pdf

 

8. Връзка към страницата на Дирекция F “Одити и анализи в областта на здравето и храните“ в ГД САНТЕ (бивша Служба по храните и ветеринарните въпроси - FVO)

 

http://ec.europa.eu/food/audits_analysis/index_en.htm

 

9. Връзка към електронната страница на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA)

 

http://www.efsa.europa.eu/

 

10. Връзка към специалната страница на ГД САНТЕ за Антимикробната резистентност.

 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/index_en.htm

 

11. Връзка към страницата на програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (Better training for safer food) на Европейската комисия

 

http://ec.europa.eu/chafea/food/