Начало За потребителя Стандарти за храни Утвърдени стандарти "Стара планина"

Утвърдени стандарти "Стара планина"


От 2 август 2010 г. в сила влязоха девет утвърдени стандарта „Стара планина” за месни продукти от свинско, говеждо и птиче месо. Това са кайма, кебапчета и кюфтета, сурова наденица и карначета, варени и варено-пушени малотрайни колбаси, траен варено-пушен салам, кайма от птиче месо, кебапчета и кюфтета от птиче месо, сурова наденица и карначета от птиче месо и варени и варено-пушени малотрайни колбаси от птиче месо. Варено-пушените малотрайни колбаси, включени в стандартите са кренвирши, наденица и колбас.

Продуктите, произведени по тези стандарти, носят наименованието „Стара планина”. Технологичните изисквания за производството на продуктите бяха разработени от Експертния съвет по безопасност на храните към Националната ветеринарномедицинска служба (една от структурите, които се обединиха в БАБХ) съвместно с Асоциацията на месопреработвателите в България и водещи технолози по месопреработка. В утвърдените стандарти подробно са описани задължителните здравно-хигиенни показатели и норми, технологията на производство, опаковане, етикетиране и пакетиране и изискванията за транспорт и съхранение, методите за вземане на проби и методите за изпитване. „Утвърдените стандарти” са доброволни за производителите на месни продукти. 

Заповед № РД 11-2491/15.12.2016 г. на изпълнителния директор за изменение и допълнение на Утвърдени Стандарти „Стара Планина“- 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010;

Заповед № РД 11-1733/27.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Заповед № РД11-767

Заповед № РД11-447

Заповед № РД11-1772/31.08.2018

Утвърден стандарт 01/2010 - Месни заготовки - кайма

Утвърден стандарт 02/2010 - Месни заготовки - кебапчета и кюфтета

Утвърден стандарт 03/2010 - Месни заготовки - сурова наденица и карначета

Утвърден стандарт 04/2010 - Варено и варено-пушени малорайни колбаси

Утвърден стандарт 05/2010 - Траен варено-пушен салам

Утвърден стандарт 06/2010 - Месна заготовка - кайма от птиче месо

Утвърден стандарт 07/2010 - Месни заготовки - кебапчета и кюфтета от птиче месо

Утвърден стандарт 08/2010 - Месни заготовки - сурова наденица и карначета от птиче месо

Утвърден стандарт 09/2010 - Варени и варено-пушени малотрайни колбаси от птиче месо

Утвърден стандарт 10/2018 - Мляно месо

Утвърден стандарт 11/2018 - Варена шунка от месо от свински бут без кост с ниско съдържание на мазнини и намалено съдържание на натрий/сол

Утвърден стандарт 12/2018 - Варена шунка от месо от птиче месо с ниско съдържание на мазнини и намалено съдържание на натрий/сол

Утвърден стандарт 13/2018 - Варено-пушено свинско филе с ниско съдържание на мазнини и намалено съдържание на натрий/сол

Утвърден стандарт 14/2018 - Варено-пушено филе от птиче месо с ниско съдържание на мазнини и намалено съдържание на натрий/сол