Начало За потребителя Стандарти за храни Браншови стандарт за лютеница

Браншови стандарт за лютеница


Стандарта можете да видите ТУК

Заповед № РД 11-2241/06.11.2018 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Браншови стандарт “Лютеница” БС 01/2011

Заповед РД 11-694/31.03.2017 г.

Указания за реда, по който предприятията, желаещи да произвеждат лютеница по Браншови стандарт ще бъдат включвани в списъка на одобрените производители и за предоставяне на правото на ползване на марката на БС 01/2011

Заявление за включване в списъка на одобрените предприятия за производство на лютеница по БС 01/2011

Удостоверение на одобрен производител/бизнес оператор за производство на лютеница в съответствие с Браншови стандарт 01/2011.

Производствени обекти, одобрени да произвеждат лютеница по браншови стандарт "ЛЮТЕНИЦА"

Споразумение между Българската агенция по безопасност на храните и Сдружение “Съюз на преработвателите на пладове и зеленчуци”.