Начало Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и комансални бактерии в Република България през 2014 г.

Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и комансални бактерии в Република България през 2014 г.