Начало Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни разстителен и животински произход – 2012-2014 г. (НПКОП)

Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни разстителен и животински произход – 2012-2014 г. (НПКОП)