Начало За нас Структура Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти""(ЕКМСП) Актуална информация от Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество"

Актуална информация от Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество"


Преговорните текстове на ЕС за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (TTIP) - вече „он-лайн“  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230

Промени в канадското законодателство от 15.01.2019г. по отношение безопасността на храните.

Нови условия за внос в Обединените Арабски Емирства(ОАЕ)на някои храни (млечни продукти, безалкохолни напитки и плодови сокове)от ЕС, които влизат в сила от 31 май 2019г.

Нови регламенти за внос на храни в Австралия.

Предпазни мерки на Австралия за недопускане на вредител по растителните култури – кафява мраморна дървеница (Halyomorpha Halys)

Протокол между Генералната митническа администрация на Китайската народна република и Министерството на земеделието, храните и горите на Република България за инспекция, карантина и ветеринарно-санитарни изисквания относно мед, предназначен за износ от Република България за Китай

Заявление за включване в регистъра на одобрените предприятия за износ на люцерна за Китайската народна република