Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани лаборатории, които извършват изпитвания на проби за наличие на Трихинела за целите на официалния контрол,съгласно чл. 2 параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Тrichinella) в месо и чл. 32, ал.1 и ал.2. от З

Акредитирани лаборатории, които извършват изпитвания на проби за наличие на Трихинела за целите на официалния контрол,съгласно чл. 2 параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Тrichinella) в месо и чл. 32, ал.1 и ал.2. от З