Начало За бизнеса За земеделските производители

За земеделските производители


Списък на висшите училища и институции в системата на професионалното образование и обучение, които имат одобрени от изпълнителния директор на БАБХ програми на тема "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба"

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ДВА НОВИ РЕГЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Българската агенция по безопасност на храните стартира информационна кампания на тема: „Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури"

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СОБСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ НА ФЕРМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО ОТ ВТОРА И ТРЕТА ГРУПА

 

Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta

Указания за прилагане на схема на държавна помощ – Помощ за компенсиране разходите на земеделските производители, свързани с изпълнението на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera), прилагана през 2022 г. 

Заповед № РД 12-8 от 31.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните

Образец на Декларация за вложените количества ПРЗ, разрешени според „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец  Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”

Заповед № РД 12-8 от 21.03.2012 г. на министъра на земеделието и храните

Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)

Декларация относно размера на нападнатите площи и установената плътност на вредителите по "Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick)

 

Национални програми от мерки за контрол на неприятели по картофи

Указания за прилагане на схема на държавна помощ – Помощ за компенсиране разходите на земеделските производители, свързани с изпълнението на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Еlateridae)” – 2022 г.

Заповед № РД 12-6 от 7.03.2013 г. на министъра на земеделието и храните

Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Еlateridae)

Декларация относно размера на нападнатите площи и установената плътност на вредителите по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)

Декларация за вложените количества ПРЗ, разрешени според "Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)

Национална програма от мерки за контрол на картофен молец (Phthorimaea operculella zell) при картофи

 

Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

Заповед № РД 12-12 от 15.10.2019 г. на министъра на земеделието и храните

Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

Указания за прилагане на схема на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнението на мерки по Националната програма за контрол на вредители в трайните насаждения през зимния период”, прилагани през 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за вложените количества ПРЗ разрешени по: "Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период"