BREXIT


Ветеринарни изисквания и сертификати

Здравен сертификат за внос на водни животни за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения;

Здравен сертификат за домашни говеда (включително видове Bubalus и Bison и техните кръстоски), предназначени за незабавно клане след внос

Здравен сертификат за домашни говеда (включително видове Bubalus и Bison и техните кръстоски), предназначени за разплод и/или производство след внос

Изисквания при транспортиране на живи животни от ЕС към Великобритания

Изисквания при транспортиране на живи животни – разрешително за превоз на животни, удостоверение за компетентност на водача и/или придружителите на животни, одобрение на транспортно средство – валидни от 01.01.2021 г.

Ветеринарен сертификат за месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва

Ветеринарен сертификат за месни заготовки

 
 

Образец на ветеринарен сертификат за еднодневни пилета, различни от щраусови;

Фитосанитарни правила

Ветеринарен сертификат за внос на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения.

Насоки при пътуване с домашни любимци: от и до Великобритания.

 
 

Здравни сертификати за внос на животни и животински продукти във Обединено Кралство Великобритания