Заседания на Съвета по растителна защита


Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 12.03.2018 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 27.02.2018 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 30.01.2018 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 13.12.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 09.11.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 29.09.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 31.08.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 27.07.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 05.06.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 15.05.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 07.04.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 30.03.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 20.03.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 20.01.2017 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 21.12.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 30.09.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 12.08.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 29.07.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 27.06.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 12.05.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 31.03.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 25.02.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 29.01.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 19.01.2016 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 14.12.2015 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 19.11.2015 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 27.10.2015 г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 16.09.2015г.

Протокол от проведено заседание на СПРЗ от 02.07.2015г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита от 11.06.2015 г.

Заседание на Съвета по растителна защита от 24.04.2015 г.

Заседания на Съвета по продукти за растителна защита – 03.02.2015г.

Протокол от заседание на съвета по продукти за растителна защита проведено на 19.12.2014г.

 Заседания на Съвета по продукти за растителна защита – 22.10.2014 г.

 Заседания на Съвета по продукти за растителна защита – 08.10.2014 г.

 Заседания на Съвета по продукти за растителна защита – 02.10.2014 г.

Заседания на Съвета по продукти за растителна защита – 04.07.2014 г.

 Заседания на Съвета по продукти за растителна защита – 06.06.2014 г.

Заседания на Съвета по продукти за растителна защита – 28.04.2014г.

 Заседания на Съвета по продукти за растителна защита – 08.04.2014 г.

Заседания на Съвета по продукти за растителна защита – 28.02.2014 г.

Заседания на Съвета по продукти за растителна защита - 07.02.2014г.

Заседания на Съвета по продукти за растителна защита - 18.12.2013г.

Заседания на Съвета по продукти за растителна защита - 11.12.2013г.

Заседания на Съвета по продукти за растителна защита - 27.09.2013г.

 Заседание на Съвета по продукти за растителна защита  - 15.08.2013г.

 Заседание на Съвета по продукти за растителна защита  - 28.06.2013 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 31.05.2013 г.

 Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 28.03.2013 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 24.01.2013 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 18.01.2013 г.

 Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 26.10.2012 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 10.07.2012г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 06.04.2012 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 03.02.2012 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 09.12.2011 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 29.09.2011 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 29.08.2011 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 13.07.2011 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 29.04.2011 г.

Заседание на Съвета по продукти за растителна защита - 08.04.2011 г.