Третиране срещу Echinococcus multilocularis


Третиране срещу (Echinococcus multilocularis) - Преди влизането във Финландия, Ирландия, Малта, Обединеното кралство или Норвегия, домашните животни (само за кучета) трябва да бъдат третирани срещу паразита Echinococcus multilocularis в съответствие с Регламент (ЕС) № 1152/2011 на Комисията , като:

• третирането трябва да се прилага от ветеринарен лекар;

• е извършено в рамките на период, не по-дълъг от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане и е заверено от ветеринарен лекар в съответната част на паспорта.