Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 02.04.2021 г.