Начало За нас Ръководство Доц. д-р Цвятко Александров, д.в.м.

Доц. д-р Цвятко Александров, д.в.м.


 

Доц. д-р Цвятко Александров, д.в.м.

 

Заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ; дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти"; дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“ при ЦУ на БАБХ; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на здравеопазването на животните, ветеринарномедицинските продукти и фуражите.

 

Доц. д-р Цвятко Александров, д.в.м. е магистър по ветеринарна медицина на Лесотехническия университет – София от 2005 г. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор“, а през 2020 година – академична длъжност „доцент” в научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заболявания на животните“.

Преди да бъде назначен за заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е заемал длъжността началник отдел „Здравеопазване на животните“ към Агенцията.

От 2005 г. до сега е работил по преодоляването на всички епизоотии от особено опасни заразни болести по животните, регистрирани в България – Класическа чума по дивите свине – 2004-2005 г., 2009 г.; Класическа чума по домашни свине – 2005-2008 г., Инфлуенца по птиците – 2006 г., 2015-2020 г., Шапната епизоотия в Странджа – 2011 г., Син език – 2014 г., Заразен нодуларен дерматит – 2016г., Чума по дребните преживни – 2018 г., Африканска чума по свинете – 2018-2020 г.

През 2011-2012 г. работи към Европейската комисия за борба с шапа към Световната организация по храни и земеделие (FAO) в Рим. Той е в листата на организацията като водещ специалист по болести по дивеча и член на Научния комитет на Комисията, който се състои само от петима експерти от Европа.

Член е на ветеринарния екип за спешни мерки към ЕК, както и e национална контактна точка за болести по дивеча за България към Световната организация  по здравеопазване на животните (OIE).

Води международни курсове, обучения и мисии към ФАО и ЕК по отношение на заразните болести по домашните и диви животни. Работи в тясно сътрудничество с ветеринарните служби на страните членки на Европейския съюз и на трети страни, водещите ветеринарномедицински институти в Европа, както и Канадския център по здравеопазване и стопанисване на дивеча (Canadian wildlife cooperative).

Има богат международен опит в държавите членки на ЕС и трети страни като – Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Молдова, Косово, Израел, БЮРМ, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Руската федерация, Швейцария, Украйна, Беларус, Казахстан, Тайланд, Япония и Монголия.