Начало Полезни връзки

Полезни връзки


Тук ще намерите линкове към сайтовете на национални и международни партньори на БАБХ, международни организации, свързани с безопасността на храните, здравето на животните и други.


 Български държавни институции:

Министерство на земеделието на Република България
www.mzh.government.bg

Държавен фонд Земеделие
www.dfz.bg

Български фокален център
www.focalpointbg.com

Национална служба за съвети в земеделието
www.naas.government.bg

Агенция Митници
www.customs.bg

 

 Европейски организации:

Генерална Дирекция Здравеопазване и безопасност на храните (SANTE)
https://ec.europa.eu/info/index_en

Дирекция F “Одити и анализи в областта на здравето и храните“ в ГД САНТЕ (бивша Служба по храните и ветеринарните въпроси - FVO)

http://ec.europa.eu/food/audits_analysis/index_en.htm

Европейския орган по безопасност на храните (EFSA)

http://www.efsa.europa.eu

Български контактен център на (EFSA) 
https://focalpointbg.com

RASSF
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en#rasff-portal

European Food Information Council
www.eufic.org

CIRCA
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp


Farm to Fork strategy
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

Scientific Committee on Food, DG XXIV European Commission
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees_en

Biotechnology, European Commission
https://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology_en

EC Evaluation of Food Control Systems in Member States
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics_en
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.eulaw.egov.bg/

Достъп до правото на ЕС 
http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm

Портал на ЕС 
http://europa.eu/

 

 Международни организации:

Кодекс Алиментариус 
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

Организация на Обединените Нации за Храни и Земеделие (FAO) 
http://www.fao.org/

Световна здравна организация (WHO) 
http://www.who.int/en/

Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) 
http://www.oie.int/en

Международна конвенция по растителна защита
http://www.ippc.int

Европейска и средиземноморска организация по растителна защита
www.eppo.org

 Държавни органи по безопасност на храните

Austria - Austrian Agency for Health and Food Safety
www.ages.at

Belgium - The Food Agency
www.afsca.be

Czech Republic - Czech Agriculture and Food Inspection Authority
http://www.szpi.gov.cz/

Cyprus - Cyprus Safety & Health Association (CySHA)
www.cysha.org.cy

Denmark - The Danish Veterinary and Food Administration
www.fdir.dk

Estonia - Veterinary and Food Board
www.vet.agri.ee

Finland - Finnish Food Safety authority
http://www.evira.fi/portal/en/

France - L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
www.afssa.fr

Germany
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
www.bvl.bund.de/

Federal Institute for Risk Assessment
www.bfr.bund.de

Greece
www.efet.gr

Hungary - Department for European Integration
www.fvm.hu

Iceland - National Environment Agency of Iceland
www.ust.is

Ireland - Food Safety Authority of Ireland
www.fsai.ie

Italy - Istituto Superiore di Sanità
www.iss.it

Latvia - Latvian Food and Veterinary Service
www.pvd.gov.lv

Lithuania - State Food and Veterinary Service of the Republic of Lithuania
www.vet.lt

Malta - Malta Standards Authority
www.msa.org.mt

Netherlands - The Dutch Food and Non-Food Authority
www.vwa.nl

Norway - Matportalen (the Food Portal)
http://matportalen.no

Poland - Ministry of Health
www.mz.gov.pl

Slovak Republic
www.svssr.sk

Spain - Ministerio de Sanidad y Consumo
www.msc.es

Sweden - National Food Administration
www.slv.se

UK - Food Standards Agency
www.foodstandards.gov.uk

 

 Български неправителствени организации:

Национална асоциация на млекопреработвателите 
http://www.ngobg.info/bg/organizations

Асоциация на млекопреработвателите в България 
http://www.milkbg.org/

Асоциация на месопреработвателите в България 
http://www.amb-bg.com/

Коалиция „Чиста храна честен поминък” 
http://wwf.panda.org/bg/what_we_do/agricultural_development/clean_food_coalition/

Съюз на птицевъдите в България 
http://www.bpu-bg.org/

Българска Асоциация по Пест Контрол
www.bpca-bg.org

Българска асоциация на пест контрол операторите

http://bapko.org/

 Служби на трети страни:

Швейцария
http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/01718/01719/index.html?lang=en