Брой домашни любимци


Максималният брой домашни любимци, който мога да пренесете с нетърговска цел зад граница, е пет. Техния брой може да бъде превишен, ако са изпълнени едновременно няколко условия:

• причината за движението е участие в състезания, изложби или спортни събития, съответно тренировки за такива събития;

• разполагате с писмено доказателство, че животните са регистрирани за участие в такова мероприятие;

• домашните любимци са на повече от 6 месеца.

 
Изключения по отношение на броя на домашни любимци при пътуване с нетърговска цел.

Когато при пътуване домашни любимци (кучета, котки или порове) са повече от пет и условията за изключения (съзтезание или др.) не са изпълнени, животните трябва да отговарят на ветеринарно-санитарните условия, приложими за пътуване, движение с търговска цел.