Хуманно отношение


Защита и хуманно отношение към животните е един основните приоритети за Българската Агенция по безопасност на храните.

Изискванията и правилата за защита и хуманно отношение към животните се основават на разпоребите в националното и европейско законодателство, стандартите и препоръките на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

Отдел „Хуманно отношение към животните“:

• контролира прилагането на изискванията за защита и хуманно отношение към животните в страната;

• ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните при изпълнение на контрола за спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните в страната;

• работи в посока за подобряване стандартите за хуманно отношение към всички животни.

За контакти:

Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите: еmail: AHWFC©bfsa.bg

Контактни точки за хуманно отношение към животните по време на транспорт: еmail: AWCP©bfsa.bg

Връзки към други организации

• Европейска Комисия

• Европейски орган по безопасност на храните

• Организация по прехрана и земеделие

• Световната организация по здравеопазване на животните