Начало КОНТАКТИ Областни дирекции по безопасност на храните

Областни дирекции по безопасност на храните


  Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград
Директор: д-р Михаил Бащавелов
Адрес: гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 92

Телефони:

1. Деловодство - тел. 073/88 20 73

2. Отдел ФСД    - тел. 073/82 88 33

3. Отдел КХ       - тел. 0885 767 649

                            - тел. 0884 686 841

4. Отдел ЗЖ      - тел. 0887 571 292

                            - тел. 0885 767 648

5. Отдел РЗ       - тел. 0889 676 729

                            - тел. 0886 852 057

6. Отдел ЛД       - тел. 0884 847 407

                            - тел. 0889 686 845


E-mail: RVS_01@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG60UNCR 7000 3120 0288 22


20 м. от спирка на гр . транспорт – линия 7 и линия 10

Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас
Директор: д-р Георги Митев Митев
Адрес: гр. Бургас, ул. "Хан Аспарух" № 36
Телефон: 056/813 280
E-mail: RVS_02@bfsa.bg
"ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА " АД
UBBSBGSF
BG 51 UBBS 8888 3127 1947 01  

  Областна дирекция по безопасност на храните – Варна
Директор: д-р Костадинка Георгиева Маринова  
Адрес: гр. Варна, ул. "Софроний Врачански" № 19
Телефон: 052/655 801; 052/655 802; 052/60 52 19

1. Отдел КХ  - тел. 052/60 21 33

                       - тел. 052/60 26 15

2. Отдел ЗЖ - тел. 052/655 810

                       - тел. 052/63 15 46

                       - тел. 052/65 58 12

3. Отдел РЗ  - тел. 052/60 10 86

                       - тел. 052/63 12 38


E-mail: RVS_03@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG55 UNCR 7000 3120 0268 75   


Възможност за паркиране
В близост спирки на №№ 22, 41, 20, 7, 10, 82, 83, 39, 17, 46, 9, 31

  Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново
Директор: д-р Станимир Кръстев Спасов
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Славянска" № 5 
Телефон: 062/603 156

1. Отдел ФСД - тел. 0884 910 971

                         - тел. 062/60 31 56

                         - тел. 0882 469 757

2. Отдел ЗЖ   - тел. 0878 182 919

                         - тел. 0884 493 037

3. Отдел КХ    - тел. 062/60 31 57

                        - тел. 0879 497 825

                        - тел. 0879 229 276

4. Отдел РЗ   - тел. 0882 469 810

                        - тел. 0885 609 488


E-mail: RVS_04@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG19 UNCR 7000 3120 0374 17  


Възможност за паркиране
Автобусни линии №№  13; 20; 50

Областна дирекция по безопасност на храните – Видин
Директор: д-р Адриян Николаев Данков
Адрес: гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 66
Телефон: 094/601 580

1. Отдел ЗЖ - тел. 0889 722 067

2. Отдел КХ - тел. 0889 636 411

3. Отдел РЗ - тел. 0889 301 378


E-mail: RVS_05@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG73 UNCR 7000 3120 0277 15  


Възможност за паркиране

Областна дирекция по безопасност на храните – Враца
Директор: д-р Милчо Георгиев Костурков
Адрес: гр. Враца, ул. "Илинден" № 1
Телефон: 092/665 078

1. Отдел КХ - тел. 092/66 06 85

2. Отдел ЗЖ - тел. 092/66 57 39

3. Отдел РЗ - тел. 092/62 24 50


E-mail: RVS_06@bfsa.bg
Банка ДСК
STSABGSF
BG49 STSA 9300 3176 2515 01  

Линиите на градския транспорт, които имат спирки в близост до сградата са следните:

Автобусна линия № 3 - жк. Дъбника-кв. Медковец, съответно спирка - „кв. 72” и спирка „Анати”;

Автобусна линия № 5 – кв. Бистрец – Експресо, спирка – „Аванти” и

Автобусна линия № 5А – кв. Бистрец – кв. Младост, спирка „Аванти”.

 Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово
Директор: д-р Светослав Костадинов Спасов
Адрес: гр. Габрово, ул. "Стефан Караджа" № 6
Телефон: 066/801 779
E-mail: RVS_07@bfsa.bg
ОББ UBBSBGSF
BG30 UBBS 8002 3110 7447 10  


Автобусни линии №№  1; 6; 10; 3; 33; 14; 7

  Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич
Директор: д-р Стелияна Димитрова Генчева
Адрес: гр. Добрич, ул. "Ген. Киселов" № 2
Телефон: 058/602 053

1. Отдел КХ - тел. 0882 469 024

2. Отдел ЗХОЖ - тел. 0882 469 021


E-mail: RVS_08@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG87 UNCR 7000 3120 0283 36  


Няма определени места за паркиране
 

  Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали
Директор: д-р Али Вели Дурмушали
Адрес: гр. Кърджали, ул. "Дарец" № 6
Телефон: 0361/625 29
E-mail: RVS_09@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG75 UNCR 7000 3120 0265 15  


Възможност за паркиране

  Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил
И.ф. директор: д-р Емил Петров Гъгнев
Адрес: гр. Кюстендил, бул. "Цар Освободител" № 338
Телефон: 078/550 630

1. Отдел КХ - тел. 078/55 06 30

2. Отдел ЗЖ - тел. 078/55 06 30

3. Отдел РЗ - тел. 078/55 03 76

4. Отдел ФСД - тел. 078/55 06 30


E-mail: RVS_10@bfsa.bg
ЦКБ
CECBBGSF
BG84 CECB 9790 31E8 4399 00  


Възможност за паркиране

  Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч
Директор: д-р Мария Василева Тодорова
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Райна Княгиня" № 3
Телефон: 068/600 750

1. Отдел ЗЖ - тел. 0882 569 776

                       - тел. 068/60 07 26

2. Отдел КХ  - тел. 0882 569 752

                      - тел. 0882 569 740

3. Отдел РЗ - тел. 0882 569 778

                       - тел. 0887 792 418

4. Отдел ФСД - тел. 068/60 07 51


E-mail: RVS_11@bfsa.bg
ОББ
UBBSBGSF
BG08 UBBS 8002 3110 7482 10  


Възможност за паркиране
Автобусни линии №№  1; 4

  Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана
Директор: д-р Герго Стефанов Гергов
Адрес: гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" № 4
Телефон: 096/300 202

1. Отдел ЗЖ - тел. 096/30 02 05

2. Отдел КХ - тел. 096/30 10 38

3. Отдел РЗ - тел. 096/30 54 11


E-mail: RVS_12@bfsa.bg
ОББ UBBSBGSF
BG77 UBBS 8002 3110 7456 10  


Възможност за паркиране

  Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик
Директор: д-р Костадин Иванов Костадинов
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Найчо Цанов" № 4
Телефон: 034/444 212

1. Отдел КХ - тел. 034/44 43 36

2. Отдел РЗ - тел. 034/44 42 12


E-mail: RVS_13@bfsa.bg
ОББ
UBBSBGSF
BG43 UBBS 8002 3110 7466 10  


Възможност за паркиране

  Областна дирекция по безопасност на храните – Перник
и.ф. директор: д-р Параскева Георгиева Татаркова
Адрес: гр. Перник, ул. "Пейо Яворов" № 25
Телефон: 076/601 172

1. Отдел ФСД - тел. 0879 941 110

2. Отдел РЗ - тел. 0879 941 107


E-mail: RVS_14@bfsa.bg
ОББ
UBBSBGSF
BG95 UBBS 8002 3110 7445 10  


Възможност за паркиране

 Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен
Директор: д-р Данка Василева Николова
Адрес: гр. Плевен, ул. "Лерин" № 12
Телефон: 064/834 021

1. Отдел ЗЖ - тел. 064/82 33 93

                      - тел. 064/80 31 45

2. Отдел РЗ - тел. 0888 579 437

                      - тел. 0882 469 207

3. Отдел КХ - тел. 064/83 40 28

                     - тел. 0888 416 402


E-mail: RVS_15@bfsa.bg
ОББ
UBBSBGSF
BG83 UBBS 8002 3110 7420 10  


Възможност за паркиране
Тролейбусни линии №№  3; 7; 33

 Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив
Директор: д-р Иван Бонев Шиков
Адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 86
Телефон на директора: 032/626 318

1. Отдел КХ - тел. 0884 541 448

2. Отдел ЗЖ - тел. 0884 541 477

E-mail: RVS_16@bfsa.bg, odbh_plovdiv@abv.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG61 UNCR 7000 3120 0274 46  

 Областна дирекция по безопасност на храните – Разград
Директор: д-р Илиян Василев Драмалиев
Адрес: гр. Разград, ул. "Ветеринарна" № 1
Телефон: 084/661 304
E-mail: RVS_17@bfsa.bg
БАНКА ДСК
STSABGSF
BG87 STSA 9300 3150 8923 01


Възможност за паркиране

 Областна дирекция по безопасност на храните – Русе
и.ф. Директор: инж. Иван Димитров Ласонин
Адрес: гр. Русе, ул. "Марица" № 3
Телефон: 082/845 956

1. Отдел КХ - тел. 0886 844 946

2. Отдел ЗЖ - тел. 0888 622 553

3. Отдел КХ - тел. 0882 469 457

4. Отдел РЗ - тел. 0882 469 506


E-mail: RVS_18@bfsa.bg
ЦКБ
CECBBGSF
BG68 CECB 9790 31C4 5293 00  


Възможност за паркиране
Достъп с градски транспорт: Тролейбусни линии №№ 26; 27; 29;  Автобусни линии №№ 11; 28;

 Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра
и.ф. Директор: Адриян Иванов Ангелов
Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутраканска" № 3
Телефон: 086/822 256

1. Отдел КХ - тел. 0882 469 719

2. Отдел ЗЖ - тел. 0887 232 319

3. Отдел РЗ - тел. 0887 931 980


E-mail: RVS_19@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG82 UNCR 7000 3120 0279 41  


В близост спирки на гр. Транспорт – северно -100 м.; западно - 15 м; южно – 50 м.

 Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен
Директор: д-р Пламен Стоянов Пенчев
Адрес: гр. Сливен, ул. "Самуиловско шосе" № 1
Телефон: 044/624 941
E-mail: RVS_20@bfsa.bg
ОББ UBBSBGSF
BG02 UBBS 8002 3110 7421 10  


Автобусни линии - №2,  №17 №22

 

 Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян
Директор: д-р Сава Николов Бозуков
Адрес: гр. Смолян, бул. "Тракия" № 5
Телефон: 0301/625 02

1. Отдел ФСД - тел. 0301/6 25 02

2. Отдел КХ - тел. 0301/6 25 02


E-mail: RVS_21@bfsa.bg
БАНКА ДСК
STSABGSF
BG74 STSA 9300 3150 9389 01


Възможност за паркиране
спирки на гр. Транспорт –150 м - линии №№  1; 2; 3

 Областна дирекция по безопасност на храните – София-град
Директор: д-р Антон Симеонов Генов
Адрес: гр. София, бул. "Данаил Николаев" № 7
Телефон: 02/944 46 36

0882469263

0885044928

E-mail: rvs_22@bfsa.bg

Инвестбанк

IORTBGSF
BG13 IORT 8094 3100 2367 01  


Възможност за паркиране
Автобусни линии №№  11; 78; 79; 213; 305; 404;413

 Областна дирекция по безопасност на храните – Софийска област
Директор: д-р Леонид Лавчев
Адрес: гр. София, бул. Хр. Ботев №17
Телефон/факс: 02/858 89 68

1. Отдел "Здравеопазване на животните"

0882/469338

0882/915934

 

2. Отдел "Растителна защита"

0882/469686 - н-к отдел "РЗ"

0884/849940

 

3. Отдел "Контрол на храните"

0885/404732

0885/404709

0882/569067

 

4. Отдел "Финансово-стопански дейности"

0888/656045

0885/404703

E-mail: RVS_23@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG14 UNCR 7000 3120 0254 79  

 Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора
и.д. Директор: доц. д-р Тодор Желязков Славов
Адрес: гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" № 19А
Телефон: 042/626 792

1. Отдел ФСД - тел. 042/62 89 58

2. Отдел ЗЖ - тел. 042/64 20 58

3. Отдел КХ - тел. 042/6267 92

4. Отдел РЗ - тел. 042/60 50 75

                      - тел. 042/60 52 99


E-mail: RVS_24@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG83 UNCR 7000 3120 0290 87  


Възможност за паркиране
Тролейбусни линии №№  2; 26

 Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище
Директор: д-р Стойне Николов Миланов
Адрес: гр. Търговище, ул. "29-ти януари" № 2
Телефон: 0601/634 16

1. Отдел КХ - тел. 0882 569 268

2. Отдел ЗЖ - тел. 0882 569 266


E-mail: RVS_25@bfsa.bg
ОББ
UBBSBGSF
BG94 UBBS 8002 3110 7451 10  


спирки на градския транспорт на линия № 3 в близост до тях

 Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково

директор: д-р Стойчо Димитров Курдов

Адрес: гр. Хасково, бул. "Освобождение" № 57


Телефон: 038/661 049

1. Отдел ФСД - тел. 0884 011 548

2. Отдел КХ - тел. 0882 469 601


E-mail: RVS_26@bfsa.bg
ЦКБ
CECBBGSF
BG83 CECB 9790 31I7 5800 00

Автобусна линия № 4 – на 30 мин;

Автобусна линия № 104 – на 30 мин

 
 Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен
Директор: д-р Катя Димитрова Райкинска
Адрес: гр. Шумен, ул. "Съединение" № 53
Телефон: 054/860 557

1. Отдел ФСД - тел. 054/ 83 21 74

2. Отдел КХ - тел. 054/80 14 32

3. Отдел ЗЖ - тел. 054/83 26 78

4. Отдел РЗ - тел. 054/83 21 20

5. Отде ЛД - тел. 054/83 21 19


E-mail: RVS_27@bfsa.bg
ОББ
UBBSBGSF
BG44 UBBS 8002 3110 7460 10  


Автобусни линии №2,  №3 №31

 Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол
Директор: д-р Анастас Георгиев Калудов
Адрес: гр. Ямбол, ул. "Батак" № 1
Телефон/факс: 046/663 626

1. Отдел КХ - тел. 0889 815 138

2. Отдел РЗ - тел. 0889 807 800

3. Отдел ЗЖ - тел. 0887 882 383


E-mail: RVS_28@bfsa.bg
УниКредит Булбанк
UNCRBGSF
BG13 UNCR 7000 3120 0278 25