Двустранни-Евразийски икономически съюз


Регистри на предприятия, имащи право да внасят в държавите от Евразийския икономически съюз:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/Reestrorg.aspx
Образци на сертификати за внос в Евразийския икономически съюз (в случай, че няма договорени сертификати):
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/vetsertifikaty.aspx

Полезна информация за внос в държавите в Евразийски икономически съюз