Двустранни-Казахстан


Ветеринарен сертификат за отглеждане и производство на едри преживни животни за износ в Казахстан
 

Ветеринарен сертификат за износ на свине за разплод за Казахстан

Ветеринарен сертификат за износ на месни консерви, салами и други видове готови за употреба месни продукти за Казахстан

Ветеринарен сертификат за износ на яйчен прах, меланж, албумин и други хранителни продукти от преработката на кокоши яйца за Казахстан

Ветеринарен сертификат за фуражи и фуражни добавки от животински произход, предназначени за внос в Казахстан

Ветеринарен сертификат за износ на готови хранителни продукти, съдържащи суровини от животински произход за Казахстан

Ветеринарен сертификат за месо от дивеч и месо от зайци от фермата и сурови месни продукти за Казахстан

Ветеринарен сертификат за износ на натурален мед и други пчелни продукти, предназначени за човешка консумация за Казахстан

Ветеринарен сертификат за износ на свинско месо и сурови месни заготовки за Казахстан