Двустранни-Косово


Здравен сертификат за прясно месо, включително мляно месо от домашни свине (Sus domesticus) (POR) за Република Косово

Ветеринарен сертификат за консервирани храни за домашни любимци, предназначени за изпращане към или за транзитно преминаване през Република Косово

Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета и яйца за люпене за Косово.

Здравен сертификат за яйчни продукти (ЯП), предназначени за изпращане от Република България за Република Косово

Здравен сертификат за внос в Република Косово на говеда, предназначени  за незабавно клане след внос

Сертификат за месни заготовки (MP-PREP) за изпращане в Република Косово

Ветеринарно-здравен сертификат за месни продукти/обработени стомаси, мехури и черва, предназначени за изпращане за Р.Косово

Сертификат за мляко и млечни продукти

Здравен сертификат за птиче месо (POU) за изпращане за Р Косово

Здравен сертификат за мляно и механично отделено птиче месо (POU-MI/MSM), предназначено за внос в Р. Косово

Ветеринарен сертификат за говеда за разплод и угояване за Република Косово

Ветеринарно сертификат за свине за разплод и угояване за Република Косово

Ветеринарен сертификат за износ в Република Косово на овце и кози

Сертификат за внос на композитни продукти, предназначени за човешка консумация в Косово

Ветеринарен здравен сертификат за фураж, предназначен за внос в Република Косово

Ветеринарен здравен сертификат за внос на пчелен мед и пчелни продукти в Косово;

Ветеринарен здравен сертификат за внос на кожи в Косово;

Ветеринарен сертификат за преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани;

Ветеринарен сертификат за внос на рибни продукти в Косово