Двустранни-ОАЕ


Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи овце и кози в Обединени арабски емирства

Ветеринарен сертификат за износ на живи говеда за Обединените Арабски Емирства

Здравен сертификат за износ на яйца за консумация и яйчни продукти от България за Обединените Арабски Емирства;

Здравен сертификат за износ на месо и месни продукти от България за Обединените Арабски Емирства;

Ветеринарен здравен сертификат за износ на котки и кучета за Обединените Арабски Емирства

Ветеринарен здравен сертификат за износ на животински продукти и странични животински продукти (негодни за човешка консумация) в Обединени арабски емирства

Здравен сертификат за износ на разнородни хранителни продукти

Здравен сертификат за износ на мляко и млечни продукти

Здравен сертификат за износ на пчелен мед и пчелни продукти в Обединени арабски емирства.

Здравен сертификат за износ на преработени хранителни продукти от България за Обединените Арабски Емирства