Двустранни-Р Македония


Ветеринарен сертификат за някои птици, различни от домашни птици за Република северна Македония

За обработени кожи от копитни животни, предназначени за изпращане в или транзит през Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за домашни говеда (Bos taurus, Bison Bison, Bubalus bubalis и техните кръстоски), предназначени за незабавно клане след внос

Ветеринарен здравен сертификат за аквакултури за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения

Ветеринарен здравен сертификат за внос в Р С Македония на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения

Ветеринарен здравен сертификат за яйчни продукти за внос в или транзит през Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат и модел на декларация за внос в РС Македония на индивидуално регистриран кон, регистрирано еднокопитно животно или еднокопитни за разплод и производство

Ветеринарен здравен сертификат за живи охлюви предназначени за износ от Република България за Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за месни продукти/обработени стомаси, пикочни мехури и черва за транзит и/или складиране в Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за охладени, замразени, с черупките, термично преработени, приготвени или консервирани охлюви, предназначени за човешка консумация за изпращане за от Р България за Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за консервирана храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Северна Македония от Р. България

Ветеринарен здравен сертификат За преработена храна за домашни любимци, която не включва консервирана храна, храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Северна Македония от Р. България.

Ветеринарен  здравен сертификат за фураж за риби, предназначен за внос в Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за фуражи, предназначени за внос в Република Северна Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за колаген, предназначен за човешка консумация за износ за Република Македония

Ветеринарен сертификат за прясно месо, включително мляно месо от домашно свине (Sus scrofa) (POR),за внос в Република Македония

Спецификация на продукт към сертификат за покриване  на нормативните изисквания за безопасността на храните от растителен произход и / или  вино, алкохолни и безалкохолни напитки и фуражи от растителен произход, изнесени от Р България за Р Македония

Ветеринарен сертификати за месни заготовки за внос в Република Северна Македония от държави-членки на ЕС

Ветеринарно-здравен сертификат за месо от домашни птици от Република България за изпращане за Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за мляно месо и механично отделено месо от домашни птици (POU-MI/MSM) за внос в Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за желатин, предназначен за човешка консумация за износ за Република Македония

Здравен ветеринарен сертификат за месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва

Ветеринарно - здравен сертификат за рибни продукти, предназначени за човешка консумация за изпращане в Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за млечни продукти за човешка консумация, получени от краве, овче, козе и биволско мляко, от Република България за изпращане за Република Македония

Здравен сертификат за внос в Република Македония на композитни продукти, предназначени за консумация от човека

Ветеринарен сертификат за домашни говеда (вкл. видовете Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и кръстоските между тях), с произход държави членки на ЕС и предназначени за развъждане и/или производство след внос в РС Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за домашни птици, с изключение на щраусови, за разплод и производство

Ветеринарен здравен сертификат за преработен животински протеин, предназначен за човешка консумация, за износ в Република Македония.

Ветеринарен сертификат за внос на еднодневни пилета, различни от щраусови

Ветеринарен сертификат за внос на яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

Ветеринарен сертификат за внос на животински обвивки

Ветеринарен сертификат за мед, пчелно млечице и др. пчелни продукти

Ветеринарен сертификат за внос на прясно месо, включително мляно месо от домашни говеда(включвайки видовете Bison и Bubalus и техните кръстоски) в Република Северна Македония.