Двустранни-Руска федерация


Важна информация за износителите на животни, суровини, храни и продукти за Руската Федерация:
От 1 януари 2018г., Федералната служба по ветеринарен и фитосанитарен надзор на Руската Федерация (Россельхознадзор) въвежда задължителното използване на електронна система за сертифициране на пратки.
За повече информация:
http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/ и http://www.fsvps.ru/
Обща информация при внос: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/
Образци на сертификати за внос: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/sertificates.html
Одобрени български предприятия: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/bolgaria