Двустранни-Турция


Здравен сертификат за обработена вълна от овце, предназначена за изпращане в Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за повторно влизане на регистрирани коне за надбягвания, състезателни и културни събития в Турция след временен износ за Европейския съюз за период под 90 дни

Ветеринарен здравен сертификат за овчи/ кози черва (почистени-необработени), предназначен за внос в Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на консервирана храна за домашни любимци за Република Турция

Информация за регистрация в електронната система при внос на стоки в Република Турция

1.1. ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА РИБНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

1.2. ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС  В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ВОДНИ ЖИВОТНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ПОВТОРНО ПОЛАГАНЕ, ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И ОТВОРЕНИ ДЕКОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1.6. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ЖИВИ СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ И ЖИВИ ЖАБИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

1.7. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОТ ВИДА “ОВЦЕ” (OVIES ARIES) И ОТ ВИДА “КОЗИ” (CAPRA HIRCUS), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НЕЗАБАВНО КЛАНИ СЛЕД ВНОС

1.8. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЩРАУСОВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ ( ВНОС) В ТУРЦИЯ

1.9. Здравен сертификат за временно допускане на регистрирани коне в Европейския съюз за период по-малък 90 дни, в съответствие с Решение 2004/211/ЕС

Здравен сертификат за яйчни продукти за човешка консумация, предназначени за износ за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за млечни продукти за човешка консумация, предназначени за износ за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат да млечни продукти за човешка консумация, получени от мляко и крави, овце, кози и биволи, предназначени за износ за Република Турция 

Здравен сертификат за временен внос на регистрирани коне за надбягвания и състезания в Република Турция от страните-членки на Европейския съюз

Ветеринарно-здравен сертификат за внос на някои птици, различни от домашните, предназначени за изпращане в Турция

Ветеринарен сертификат за износ за Република Турция на животински продукти (червеи (VERMICOMPOST) и изпражнения на насекомите)

Здравен сертификат за износ на храни и/или материали и предмети в контакт с храни

Изисквания за внос на двучерупчести мекотели  

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (OVIES ARIES) и домашни животни от рода на козите (CAPRA HIRCUS), предназначени за угояване за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (Ovies Aries) и домашни животни от рода на козите (Capra Hircus), предназначени за износ за разплод от държави-членки на ЕС за Република Турция.

Здравен сертификат за черва (естествени обвивки), предназначени за изпращане за Република Турция

Здравен сертификат за износ на сено и слама за Република Турция

Здравни изисквания за внос на сено и слама и държавен ветеринарен контрол

Списък за разрешените за употреба ГМО в Турция, актуален към 25.03.2020 г.

Ветеринарен сертификат за необработена вълна от овце (1), предназначена за Република Турция

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ за износ на влечуги (питони) от Р. България за Р. Турция

Ветеринарен сертификат за внос в Република Турция на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения

Ветеринарно-здравен сертификат за диви месоядни животни, предназначени за изпращане в Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ за Република Турция на високо пречистен хондроитин сулфат, хиалуронова киселина, други хидролизирани хрущялни продукти, хитозан, глюкозамин, ренин, рибен желатин и амино киселини предназначени за човешка консумация

Ветеринарно-здравен сертификат за износ на преработена храна за домашни любимци, различна от консервирани храни за домашни любимци за Република Турция.

Здравен ветеринарен сертификат за внос на регистрирани еднокопитни и еднокопитни за разплод и производство в Република Турция от държави-членки на Европейския съюз

Здравен сертификат за обработени кожи от копитни животни, за внос в Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни говеда, предназначени за разплод; Допълнителни декларации

Таблица на одобрените държави за внос на ЕПЖ и ДПЖ в Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни говеда, предназначени за угояване от държави-членки на ЕС за Република Турция;

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни говеда, предназначени за клане от държави-членки на ЕС за Република Турция.

Ветеринарен здравен сертификат за износ на колаген, предназначен за човешка консумация в Република Турция