Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.10.2016 г.