Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.11.2016 г.