Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.05.2016 г.