Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.09.2016 г.