Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.11.2017 г.