Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.11.2019 г.