Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.11.2020 г.