Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.12.2017 г.