Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.12.2019 г.