Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.04.2020 г.