Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.04.2017 г.