Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.04.2018 г.