Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.05.2017г.