Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 02.05.2021 г.