Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.04.2019 г.