Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.06.2016 г.