Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.06.2017 г.