Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.07.2018 г.