Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.06.2018 г.