Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.06.2019 г.