Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.06.2020 г.