Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.07.2016 г.