Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.08.2019 г.